Investiciono zlato, jeste sve popularniji imovinski oblik, gde kapital destinirano zavrsava u vremenima jako izrazenih inflatornih pritisaka i geopolitickih neizvesnosti.

Zlato je, hiljada godina unazad validirano (priznato) kao najsigurnija destinacija za akumulirani kapital u nesigurnim vremenima.

Kada se neizvesnost u svetu povecava, zlato belezi progresiju svoje vrednosti i interesovanje za ulaganjem u zlato snazno raste.

U cilju kvalitetnije interaktivne komunikacije sa Vama, odlucili smo da Vam prezentujemo trend kretanja cene zlata (rast, ili pad) od 2002. do 2023.godine.

Zbog razlicitih vrednosti evra i dolara u navedenom periodu, primeticete, da u odredjenim periodima cena zlata u dolarima raste u evrima pada i obrnuto.

U sledecoj tabeli, prikazan je trend kretanja (rast, ili pad) cene zlata u odnosu na prethodnu godinu.

Godina USD godisnji rast/pad u odnosu na prethodnu godinu u procentima EUR godišnji rast/pad u odnosu na prethodnu godinu u procentima
2002 24,60% 5,90%
2003 19,70% 0,50%
2004 5,30% -2,70%
2005 20% 36,80%
2006 23% 10,60%
2007 30,90% 18,40%
2008 5,60% 10,50%
2009 23,40% 20,70%
2010 29,50% 38,80%
2011 10,10% 14,20%
2012 7% 4,90%
2013 -28,30% -31,20%
2014 -1,50% 12,10%
2015 -10,40% -0,30%
2016 9,10% 12,40%
2017 13,60% -1%
2018 -2,10% 2,70%
2019 18,90% 22,70%
2020 24,60% 14,40%
2021 -3,50% 2,90%
2022 -0,30% 6%
2023 7,10% 6,40%
2024 6,51% 7,70%
* Za 2024. godinu uzeti su podaci do 01.02.2024.godine. Izvor: GoldPrice.org

Radi boljeg razumevanja kretanja vrednosti zlata, vazno je analizirati kretanje vrednosti zlata u 2022. godini, kada je poceo rusko-ukrajinski sukob. Cena je u prvim danima invazije rasla 6% na dnevnom nivou. U tom periodu zabelezen je rast vrednosti zlata od neverovatnih 30%. Nakon toga doslo je konsolidacije vrednosti zlata. Prosecna vrednost zlata u 2022. godini ostala je 6 %uvecana (izrazeno u evrima) u odnosu na prosecnu vrednost zlata u prethodnoj godini.

ZASTO ZLATO NIJE ISPRATILO INFLACIJU U 2022. I 2023.GODINI ?

Nedugo nakon prvih dana sukoba, krenula je snazna inflacija koja je zahvatila sve drustveno ekonomske sfere.

Visoka inflacija postala je globalni izazov, koji je pokrenuo agresivnu monetarnu politiku, koja  ima za cilj, da inflaciju dovede u prihvatljive monetarne okvire. Agresivna monetarna politika, implementirana je prevashodno, kroz uvecanje kamatnih stopa, od kojih se ocekivalo da ce doneti prinose koji bi u nacelu pokrili gubitke prouzrokuvane inflacijom. Takva monetarna politika, izvrsila je pritisak na nekamatonosne imovinske oblike kakav je zlato, usled cega je doslo do konsolidacije vrednosti istog. Navedeni monetarni trend, snazno je izrazen u 2022. i 2023.godini, kada je monetarna politika postala agresivna kao odgovor na rastucu inflaciju.Medjutim, desila se sitaucija u kojoj rast kamatnih stopa nije zaustavio inflaciju, vec je samo delimicno amortizovao.

S druge strane, rast kamatnih stopa uticao je da novac koji ne potice iz sopstvenih izvora, postane nepovoljniji za koriscenjenje deficitarnim privrednim subjektima, sto je dovelo do smanjenja privredne aktivnosti.

Kao rezultat navedenog imamo, da ni cena zlata nije ispratila stopu inflacije.

Medjutim, u situacijama kada dodje do smanjenja ekonomske aktivnosti, banke nice biti u mogućnosti da podignu kamatne stope, kako bi obuzdale inflaciju. U takvim situacijama dolazi po pravilu do snaznog rasta vrednosti zlata. Sustinski, svako ekonomsko usporavanje, neminovno dovodi do rasta vrednosti zlata, slicno kao i ekstremni drustveno ekonomski poremecaji.

Shodno svemu navedenom, mozemo zakljuciti, da zlato predstavlja sigurno dugoročno ulaganje. Kao kratkorocno ulaganje, optereceno je znacajnim stepenom rizika usled raznih faktora koji mogu negativno uticati na trend kretanja vrednosti zlata.

Istorijski posmatrano, vrednost zlata raste brze od stope inflacije, sto se moze zakljuciti iz gore navedene tabele.

Kada je inflacija snazno izrazena sa konturama hiperinflacije, za to je potreban nesto duzi vremenski period.

Uzimajuci u obzir navedene cinjenice, evidentno je da ce cena zlata stici inflaciju i to je samo pitanje vremenskog perioda u kom ce se desiti.