Na našem tržištu posluje odredjen broj firmi koje se ne ponašaju na korektan nacin. To su firme koje imaju nize prodajne cene na nasem trzistu nego u zemljama iz kojih dolaze i na drugim trzistima na kojima posluju.Takve firme nisu fer prema ostalim ucesnicima na nasem tržištu, prema potencijalnim inestitorima, prema opštem društvenom interesu i prema državi u kojoj posluju.

Iste, mogu delovati privlačno potencijalnim ulagacima, koji se ne informisu detaljno. Takve firme kasnije kada je potrebna konverzija zlata u novac nude mnogo niže otkupne vrednosti od tržišnih. Na taj način stranke koje su im ukazale poverenje u drugom stepenu poslovnog odnosa shvate da su dovedene u zabludu.

Opšti društveni interes jeste, da privredni subjekti koji posluju na određenoj teritoriji ponašaju se u skladu sa pozitivnim poslovnim obicajima, doprinose razvoju tržišta, stvaranju dobrobiti za kupce, pozitivnih investicionih uslova i generisanju nove ekonomske vrednosti.

Medjutim, takvi privredni subjekti najčešće posluju u minusu, iskazuju negativan finansijski rezultat i država od njihovog egzistiranja nema nikakvog ekonomskog interesa kroz poreske prihode i kroz društveno odgovorno poslovanje.

Savet svim ulagacima:

Pre donošenja odluke kome ćete ukazati poverenje, obavezno analizirajte javno dostupne finansijske izveštaje kompanija. Kada neka kompanija ima značajne prihode, a negativan poslovni rezultat, najverovatnije se radi o firmi koja postupa na nefer nacin i prema kupcima u drugom poslovnom stepenu( prilikom unovcavanja) i prema državi.

Neretko se desi da takve firme, jako brzo izadju sa tržišta koje prepozna i negativno reaguje na nefer poslovnu praksu.

Cene uvek treba uporediti sa cenama u zemljama najbližeg okruženja. Cene ne mogu biti iste, ali mogu biti jako slične. Razlog za to su slični troškovi geografskog položaja i ostali zavisni troškovi koji prate fizičku isporuku zlata. Mi smo godinama Vaš siguran i pouzdan partner.

RADUJEMO SE USPEŠNOM NASTAVKU NAŠE SARADNJE!